Quantcast

devi kavach

||देवी कवच ||   devi kavach :- ||अथ देव्याः कवचम् || ॐ अस्य श्री चण्डीकवचस्य || ब्रह्मा ऋषिः | अनुष्टुप् छन्दः […]

devi apradh kshama stotram

||अथ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम् ||  devi apradh kshama stotram :- न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं […]

durga stuti

Durga  Stuti :- Miti Ka Tan Huaa Pavitra, Ganga Ke Asnan Se | Ant Karan Ho Jaye Pavitra, Jagadambe Ke […]

durga suktam

अथ दुर्गा सूक्तम् :- durga suktam:-    जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः | स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं […]

meenakshi stotram

मीनाक्षीस्तोत्रम् :-     meenakshi stotram:- श्रीः .. श्रीविद्ये शिववामभागनिलये श्रीराजराजार्चिते श्रीनाथादिगुरुस्वरूपविभवे चिन्तामणीपीठिके . श्रीवाणीगिरिजानुताङ्घ्रिकमले श्रीशांभवि श्रीशिवे मध्याह्ने मलयध्वजाधिपसुते मां […]

durga saptashloki

श्रीदुर्गासप्तश्लोकी ..  durga saptashloki :- ॐ अस्य श्रीदुर्गासप्तश्लोकीस्तोत्रमहामन्त्रस्य नारायण ऋषिः . अनुष्टुपादीनि छन्दांसि . श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः . श्री जगदम्बाप्रीत्यर्थे पाठे […]

durga apad udhara ashtakam

  दुर्गा आपदुद्धाराष्टकम् ..   durga apad udhara ashtakam:-   नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे .  नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे […]

meenakshi pancharatnam

  meenakshi pancharatnam :- ||श्रीः ||   मीनाक्षी पञ्चरत्नम् :-   उद्यद्भानु सहस्रकोटिसदृशां केयूरहारोज्ज्वलां  बिम्बोष्ठीं स्मितदन्तपंक्तिरुचिरां पीताम्बरालंकृताम् |  विष्णुब्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदां तत्वस्वरूपां […]

khadgamala stotram

 देवी खड्गमाला स्तोत्ररत्नम् :- devi khadgamala stotram :- ह्रींकाराननगर्भितानलशिखां सौः क्लींकलाम् बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधाधौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां | वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां […]

chandi path

श्री चण्डीपाठ :-  chandi path :-  ||ॐ श्री देवैः नमः || ||अथ चंडीपाठः || या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता | […]

Web Analytics