Quantcast
Painted Storks at Ranganthittu Bird Sanctuary


~

Shiva Gayatri Mantra :-

शिवगायत्री  मंत्र  :-

ॐ  महादेवाय  विद्महे  रुद्रमुर्तये धीमहि  ! तन्नः  शिव: प्रचोदयात  !

‘ॐ  सं  सं  सं    ह्रीं  ह्रीं  ह्रीं  ॐ  शिवाय  नम:’ इति मूलमंत्र:   !

 

Shiva Gayatri Mantra :-

Om mahaadevaay vidhmhe rudramurtaye dhimhi ! tannaH shivaH prachodyaat !

‘Om sam sam sam hrim hrim hrim om shivay namH’iti moolmantraH !

Web Analytics